Πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση – Δεκέμβριος 2014

02.12.2014: Πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ [...]