Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση – Ιούνιος 2014

02.06.2014: Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ [...]