Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση – Μάϊος 2013

24.05.2013: Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ [...]