24.05.2013: Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»
Την πρόσκληση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: Invitation-DP-2012