02.06.2014: Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»
Την πρόσκληση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: Prosklisi_GS_XR_2013