29.05.2015: Πρόσκληση για την ετήσια Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας «Δ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»
Την πρόσκληση μπορείτε να κατεβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Prosklisi-DP-2015