31,12,2015: Η Δ. Πετρόπουλος ανακοινώνει τον ισολογισμό της για το 2015 τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: BalanceSheet – 2015